Hur påkallar jag skiljeförfarande?

Om ditt avtal har en tvistlösningsklausul som hänvisar till INIRES Skiljedomsregler ska du vända dig till INIRES för att påkalla ett skiljeförfarande. Ni kan också komma överens om INIRES Skiljedomsregler när en tvist har uppstått.

Du påkallar ett skiljeförfarande genom att logga in i ELINOR. Om du inte har ett konto sedan tidigare så börjar du med att skapa en användare. När det är klart registrerar du ett mål genom att följa instruktionerna.

Här kan du få en förhandstitt på systemet: Demonstrationsfilm av ELINOR