Administrativt stöd i ad hoc-förfaranden

Om du deltar i ett ad hoc-förfarande som ombud eller skiljedomare saknar du förmodligen det administrativa stöd som ges i institutionella förfaranden. Från och med den 1 november finns ärendehanteringssystemet ELINOR tillgängligt på licens för ad hoc-förfaranden.

Målet kan läggas upp direkt när skiljenämnden utses eller senare under förfarandet. Man betalar bara för den tid som systemet används.

ELINOR är ett digitalt, eller webbaserat verktyg, där all kommunikation sker. Det är här målet påkallas, parterna inger sina yttranden, skiljedomarna utfärdar förelägganden och meddelar skiljedom. ELINOR innehåller kalender med integrerad tidsplan, alla dokument med versionshantering, möjlighet till videokonferens och mycket mer. Istället för att alla har ett eget arkiv har man ett tillsammans.

När tidsplanen och alla personer som deltar i förfarandet är inlagda är systemet klart att använda. Varje person får en egen inloggning. Vad man kan göra i systemet beror på vilken roll man har i förfarandet; om man är ombud, part eller skiljedomare. Med ärendehanteringssystemet ELINOR kan du följa processen steg för steg och har alltid den senaste informationen. Du ser vem som ska göra vad och när. Här finns alla inlagor, skriftlig bevisning, förelägganden, svar och beslut. Har du flera mål kan du se alla på din startsida och därifrån gå in på respektive mål.

Är du skiljedomare kommer du att märka att mindre tid behöver läggas på administration och att det blir lättare att processleda. Du kan kalla till förhandling, skicka förelägganden, hålla videokonferens och mycket mer via ELINOR. Den gemensamma arbetsytan underlättar uppföljning och kontroll av att processen drivs framåt och att inga frågor lämnas obesvarade. Du kan med andra ord ägna dig åt juridiken.

Vi hjälper gärna till att registrera förfarandet så att ni snabbt kan komma igång.