Ingen plan – inget gjort

För oss som jobbar med tvistlösning finns det mycket att lära av M&A-ärendets affärsdrivna framåtdrift. Vid en företagsöverlåtelse jobbar teamet hela tiden framåt med stöd av en tidsplan eftersom de vet att om man inte jobbar mot ett mål och hängivet levererar det som behöver levereras kommer man inte att komma i mål.

På vår plattform (ELINOR) använder vi en tidsplanegenerator som med en enda knapptryckning tar fram förslag på tidsplan. Tidsplanen anpassas sedan till det aktuella målet tillsammans med parterna vid det förberedande mötet som enligt reglerna ska hållas så snart svaranden är delgiven.

När tidplanen fastställts implementeras den – också nu med en enda knapptryckning –  i systemet. När parterna lämnar det förberedande mötet har de därmed fått en tidsplan på plats. Förfarandet blir tydligt och parterna kan överblicka vad som behöver göras och när. Och viktigast av allt – de vet när de kan förvänta sig att få sina yrkanden prövade. Systemet innehåller bl.a. ett statusfält som hela tiden talar om vem som förväntas ta nästa steg och när. Det skickar ut påminnelser och notifieringar när det finns något nytt att läsa. Eftersom det hela tiden är tydligt vad nästa steg finns hela tiden en framåtrörelse i tvisten som motverkar stillestånd. Målet är att någon hela tiden ska arbeta med tvisten.

Genom att ha en realistisk och målinriktad tidsplan med starkt framåtdriv får man saker gjorda. INIRES hjälper parterna att sätta tidsplanen – och ger dem förutsättningar att hålla den.