Låt oss presentera: INIRES Råd!

Rådet består av sju personer. Rådsmedlemmarna kommer att presenteras en och en med start på fredag. Dessa personer vill vi jobba med eftersom de har modet att tänka nytt och drivet att åstadkomma förändring i en konservativ bransch.

INIRES Råd har två uppgifter: att ge råd till sekretariatet i svåra frågor och frågor av principiell betydelse och att bidra till att verksamheten utvecklas i takt med tiden för att vid varje given tidpunkt uppnå sitt syfte. Eftersom syftet med INIRES är att erbjuda företag en effektiv och rättssäker process under ett regelverk som avspeglar de behov och förväntningar som företag har på tvistlösning, så är detta också Rådets uppgift.

Så håll utkik! Snart släpper vi namnen på de personer som kommer att återupprätta företagens förtroende för skiljeförfarande och bidra till att skiljeförfarande uppfyller affärsmässiga krav på kvalitet och riskhantering.