Rådsmedlem 1: Gert Nilsson

I onsdags annonserade vi att INIRES Råd har konstituerats. Rådsmedlemmarna kommer att presenteras en och en med start idag. Detta är de personer som kommer att bidra till att skiljeförfarande motsvarar och överträffar företags förväntningar på effektivitet och förutsägbarhet.

Dagens rådsmedlem är Gert Nilsson som kommer att vara med att utveckla sätt för INIRES att förenkla och understödja förlikningsdiskussioner så att företag snabbare kan hitta affärsmässigt hållbara kompromisser.

Gert Nilsson är advokat och har ägnat hela sitt yrkesliv åt konflikter och tvister, först som polis, sedan i domstol och därefter på affärsjuridiska advokatbyråer. Gert medlar i kommersiella tvister både i Sverige och internationellt. Han är utbildad medlare och ordförande i Svenska Institutet för Medling.