Rådsmedlem 2: Fanny Gleiss Wilborg

I förra veckan annonserade vi att INIRES Råd har konstituerats och presenterade en av medlemmarna. I veckan fortsätter vi att presentera rådsmedlemmarna som är de personer som ska bidra till att INIRES uppnår målet att varje skiljeförfarande ska leva upp till – och överträffa – företags högt ställda förväntningar på ett effektivt förfarande som levererar domar av hög kvalitet.

Dagens rådsmedlem är Fanny Gleiss Wilborg vars förståelse för det kommersiella värdet av en process som håller högt ställda krav på såväl processuell som materiell rättssäkerhet kommer att bidra till att INIRES i varje enskilt fall levererar det skiljeförfarande som näringslivet efterfrågar.

Fanny Gleiss Wilborg är advokat på Advokatfirman Lundberg & Gleiss som är inriktad på skiljedomaruppdrag. Fanny har tidigare varit domare, senast som chefsrådman, och advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hennes kombination av affärsjuridiskt kunnande och erfarenhet av att döma i domstol är en stor tillgång i hanteringen av skiljemål.