Rådsmedlem 3: Mikael Wahlgren

I förra veckan annonserade vi att INIRES Råd har konstituerats och sedan dess har två medlemmar presenterats. Här fortsätter vi att presentera rådsmedlemmarna som är de personer som ska bidra till att INIRES uppnår målet att varje skiljeförfarande ska leva upp till – och överträffa – företags högt ställda förväntningar på ett effektivt förfarande som levererar domar av hög kvalitet.

Dagens rådsmedlem är Mikael Wahlgren. Mikael kommer med sitt fokus på affärsmässigt lönsamma uppgörelser och erfarenhet från industrin kunna bidra med kunskap om hur INIRES kan stötta stora företag som har en tvist som de vill hitta en konstruktiv lösning på utan en massa tidsspill.

Mikael Wahlgren är juridisk rådgivare med fokus på skiljeförfarande och medling.

Mikael har erfarenhet från internationell industri, tillverkning, infrastruktur, energi, life science och bygg,

Han har tidigare varit chefjurist inom Alfa Laval koncernen och bolagsjurist på flera multinationella svenska och utländska börsbolag som Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC.