Rådsmedlem 4: Christin Brohmé

Dagens rådsmedlem är Christin Brohmé. Med rationella idéer om hur tvistemålsprocesser kan utvecklas kommer hon att stärka INIRES i målet att leverera ett effektivt skiljeförfarande som resulterar i domar som är pedagogiskt skrivna och förenliga med gällande rätt.

Christin Brohmé är verksam som försäkringsjurist för ett av Sveriges största försäkringsbolag där hon arbetar som ombud företräder bolaget i tvister av olika slag.

Christin är domarutbildad och har tidigare varit hovrättsassessor på Svea hovrätt. Hon har arbetat med klander av skiljedomar.

INIRES Råd har två uppgifter: att ge råd till sekretariatet i svåra frågor och frågor av principiell betydelse och att bidra till att verksamheten utvecklas i takt med tiden för att vid varje given tidpunkt uppnå sitt syfte. Eftersom syftet med INIRES är att erbjuda företag en effektiv och rättssäker process under ett regelverk som avspeglar de behov och förväntningar som företag har på tvistlösning, så är detta också Rådets uppgift.