Rådsmedlem 5: Hanna Larsson

Dagens rådsmedlem är Hanna Larsson. Genom sin förankring i skiljedomsbranschen kommer hon att bidra till att sprida kunskapen om vilka förväntningar företag har på skiljeförfarande och hur dessa förväntningar bäst nås.

Hanna Larsson är advokat och är delägare i Advokatfirman Sture Larsson i Stockholm med fokus på svensk och internationell skiljedomsrätt.

Hanna har tidigare varit verksam på advokatbyråerna Setterwalls och Vinge. Hon har även arbetat som jurist på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

INIRES Råd har två uppgifter: att ge råd till sekretariatet i svåra frågor och frågor av principiell betydelse och att bidra till att verksamheten utvecklas i takt med tiden för att vid varje given tidpunkt uppnå sitt syfte. Eftersom syftet med INIRES är att erbjuda företag en effektiv och rättssäker process under ett regelverk som avspeglar de behov och förväntningar som företag har på tvistlösning, så är detta också Rådets uppgift.