Rådsmedlem 6: Bengt Bolin

Dagens rådsmedlem är Bengt Bolin.

Bengt Bolin leder Lindahls kompetensgrupp för tvistlösning och processer. Utöver tvister har han mångårig erfarenhet av svenska och internationella avtal samt allmän affärsjuridik.

Bengt är medlem i det vetenskapliga rådet för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, och skriver expertkommentarer för Blendow Group.

INIRES Råd har två uppgifter: att ge råd till sekretariatet i svåra frågor och frågor av principiell betydelse och att bidra till att verksamheten utvecklas i takt med tiden för att vid varje given tidpunkt uppnå sitt syfte. Eftersom syftet med INIRES är att erbjuda företag en effektiv och rättssäker process under ett regelverk som avspeglar de behov och förväntningar som företag har på tvistlösning, så är detta också Rådets uppgift.

Rådet sjunde och sista medlem kommer att presenteras på fredag.