Business Insider Nordic: INIRES – en av tjugo startups som håller på att omvandla juristbranschen

Vi är glada över att ha blivit omnämnda som en av tjugo startups som håller på att omvandla juristbranschen i Norden, se http://nordic.businessinsider.com/hefty-legal-fees-are-finally-getting-squeezed–these-18-swedish-startups-should-terrify-the-industry–.

Vi hjälper företag att lösa sina tvister. Vi gör det i företagens intresse med fokus på rättssäkerhet och effektivitet. För att effektivisera arbetet använder vi en unik digital plattform som har utarbetats för att underlätta och effektivisera juristers arbete och därmed minska den tid som behöver läggas på administration. Alla företag ska ha en reell möjlighet att få bra hjälp med att lösa sina tvister utifrån de behov som de har – antingen om de vill ha en rättslig prövning av tvisten eller om de vill få hjälp med att snabbt komma överens med sin motpart. Det handlar om access to justice även för företag.

Ni vet väl att ni kan följa oss genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev? https://home.inires.se/2017/11/04/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/ Det är ett enkelt sätt att hålla dig informerad om vad som händer hos oss.