Rådsmedlem 7: Goran Widborn

Dagens rådsmedlem heter Goran Widborn. INIRES Råd är nu komplett.

Goran Widborn är senior bolagsjurist och är verksam inom automotive. Han har arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå. Han har tidigare även arbetat på andra bolag med verksamhet inom olika branscher, bl.a. annons, medtech, finans och processautomation. Goran är specialiserad på immaterialrätt och har erfarenhet av immaterialrättsliga tvister.

INIRES Råd har två uppgifter: att ge råd till sekretariatet i svåra frågor och frågor av principiell betydelse och att bidra till att verksamheten utvecklas i takt med tiden för att vid varje given tidpunkt uppnå sitt syfte. Eftersom syftet med INIRES är att erbjuda företag en effektiv och rättssäker process under ett regelverk som avspeglar de behov och förväntningar som företag har på tvistlösning, så är detta också Rådets uppgift.