Nya (lägre) avgifter!

På INIRES strävar vi efter att erbjuda effektiv och rättssäker tvistlösning till ett konkurrenskraftigt pris. Nu sänker vi de administrativa avgifterna för att ytterligare stärka vårt erbjudande. De nya lägre avgifterna gäller:

  • skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler med stöd av målhanteringssystemet ELINOR, samt
  • när målhanteringssystemet ELINOR används på licens i andra förfaranden.

INIRES har en prismodell där parterna betalar en månadsavgift som löper så länge målet pågår. Eftersom ett INIRES-skiljeförfarande är mer koncentrerat i tid än andra förfaranden kommer ett mål hos oss att pågå under en betydligt kortare tid än ett skiljeförfarande under andra regler.

Det finns två huvudförklaringar till att INIRES-mål kräver mindre kalendertid, dels att målet kan hänskjutas inom två veckor från påkallelse, dels att tidsplanen sätts innan skiljedomarna utses. Målhanteringssystemet ELINOR bidrar med ytterligare effektivitetsvinster som gör att såväl institut som skiljedomare slipper lägga tid på administration och kan fokusera på tvisten vilket höjer kvalitén på både förfarandet och skiljedomen.

I mindre mål handlar det om en tidsvinst på 2–4 månader och i ett stort mål ligger tidsbesparingen på allt från 3–6 månader upp till ett år för de riktigt stora. Ett INIRES-förfarande om tre månader ska därför jämföras med ett annat skiljeförfarande som pågår i 6–9 månader.

De nya avgifterna hittar du på INIRES.se