Kontakta oss

Vi vill vara hela Sveriges skiljedomsinstitut. INIRES har kontor i Malmö och Stockholm och kommer gärna till t.ex. Göteborg, Uppsala, Västerås, Linköping, Skellefteå och Sundsvall för att förklara varför skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler bättre tillgodoser företags krav på en effektiv och rättssäker process än andra alternativ.

 

Vi har följande adresser:

Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö

Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Du når oss lättast på e-post: teaminires@inires.se