Organisation

INIRES består av en styrelse som ansvarar för bolagsstyrning, ett sekretariat som ansvarar för den dagliga verksamheten och ett Råd som bistår med kunskap, erfarenheter och perspektiv. Ibland tillsätter INIRES arbetsgrupper för att utveckla verksamheten och pröva nya idéer. Läs mer om INIRES Råd.

Alla som på något sätt deltar i INIRES verksamhet ska respektera parternas integritet – och vårda sin egen. Anställda får inte vara ombud eller skiljedomare i ett INIRES-förfarande.

Ledning
Styrelseordförande  Verkställande direktör
 Linn Bergman Christina Blomkvist
E-post: linn.bergman@inires.se

Telefon: 0708-67 55 64

E-post: christina.blomkvist@inires.se

Telefon: 070-536 83 05