Vår historia

Det började med en frukost på Vasagatan i Stockholm. Christina hade fått en idé om ett nytt sätt att bekosta skiljedomares arvoden för att minska risken och kostnaderna med att processa. Vi diskuterade skiljeförfarande, vad som var bra och vad som kunde fungera bättre. Parternas perspektiv var viktigt.

Vi funderade över resultatet i Queen Marys undersökningar att företag vill behålla kontrollen så långt som möjligt och att de vill ha förutsebara resultat och ställde det mot Linns forskning om hur skiljedomare hanterar materiell rätt. Tidigt landade vi i att skiljeförfarande måste vara rättssäkert och effektivt. Vi ville ha ett snabbt förfarande där parterna fick hjälp att ta tillvara sin rätt. Ett förfarande som var flexibelt inte bara på pappret utan också i praktiken. Parterna skulle få väl underbyggda domar som håller för kritisk granskning. Resultatet blev INIRES.

På vägen har vi diskuterat skiljeförfarande med många människor: företagare, jurister på intresseorganisationer, advokater, bolagsjurister och personer inom startup-världen. Ni har gett oss värdefulla inspel och hjälpt oss att formulera regler och stimulerat till nya idéer. Tack!

INIRES tilldelades Honorable Mention på Stockholm Startup Weekend 2017.

Vi hoppas att ni vill följa med oss på vår resa mot ett skiljeförfarande som uppfyller företagens krav på förutsebarhet, kostnadskontroll och effektivitet.