Digital process

Med ärendehanteringssystemet ELINOR kan du följa processen steg för steg och har alltid den senaste informationen. Du loggar in via Internet där du kan påkalla ett skiljeförfarande, inge inlagor, kolla tidsplanen, läsa beslut och kommunicera med ditt ombud, motparten eller skiljedomarna. Man kan också använda ELINOR på licens i ett skiljeförfarande som inte handläggs enligt INIRES Skiljedomsregler.

I de flesta fall företräds en part av ett ombud. I de fallen förenklar ELNOR också samarbetet mellan ombud och klient. Klienten kan följa målet via ELINOR och kommentera yttranden innan de ges in.

Är du skiljedomare kommer du att märka att mindre tid behöver läggas på administration och att det blir lättare att processleda. Du kan med andra ord ägna dig åt juridiken. Du kan kalla till förhandling, skicka förelägganden, hålla videokonferens och mycket mer via ELINOR.

Har du flera mål hos oss kan du se alla på din startsida. Varje aktör har olika behörighet beroende på vilken roll man har i ett visst skiljeförfarande.

Den gemensamma arbetsytan underlättar uppföljning och kontroll av att processen drivs framåt och att inga frågor lämnas obesvarade. Sist men inte minst – ELINOR är mycket säkrare än att skicka e-post med företagskänsliga dokument.

Logga in i ELINOR här. Om du ännu inte har ett konto kan du enkelt registrera ett nytt.

Här kan du få en förhandstitt på systemet: Demonstrationsfilm av ELINOR