Skriva skiljeklausul

Parter som väljer skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler rekommenderas att skriva in följande tvistlösningsklausul i sitt avtal:

MODELLKLAUSUL

Varje tvist, oenighet eller krav som härrör från eller har anknytning till detta avtal, och varje brott mot, påstådd ogiltighet eller hävning av detta avtal, ska avgöras genom skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler.

Parterna förbinder sig att konstruktivt samarbeta i processens alla delar så att den blir så effektiv och rättssäker som möjligt. Om parterna kan hitta en lösning som båda kan acceptera ska förlikning träffas.

Antal skiljedomare och processens utformning ska bestämmas när skiljeförfarande har påkallats.

Skiljeförfarandet ska ha sitt säte i […]

Tvisten ska avgöras enligt svensk rätt.

[Parten X ska stå kostnaderna för skiljeförfarandet.]

Om ni har ett avtal som inte har någon tvistlösningsklausul kan ni komma överens om INIRES Skiljedomsregler i ett separat avtal. Ett sådant avtal kan ingås när även när en tvist har uppkommit. Det viktiga är att ni är överens.

Tänk också på att vårt ärendehanteringssystem ELINOR kan användas även om INIRES Skiljedomsregler inte är tillämpliga. Det kan vara ett ad hoc-förfarande eller ett förfarande enligt andra regler.