Påkalla skiljeförfarande

Sättet som ett mål påkallas skiljer sig från både lagen om skiljeförfarande och andra skiljedomsregler. Eftersom hela processen är digital görs också påkallelsen via Internet.

När du ska påkalla ett skiljeförfarande går du in på hemsidan, loggar in i ELINOR och följer instruktionerna. Första gången du loggar in i ELINOR måste du först registrera dig. Du får då inloggningsuppgifter som du sedan använder när du ska titta på dina ärenden, svara på förelägganden eller lämna in bevisning.

Påkallelsen ska bl.a. innehålla en begäran om skiljeförfarande, kontaktuppgifter, yrkanden, avtal och kommentarer om hur man vill att processen ska utformas. Allt detta kan anges direkt i systemet. De avtal som åberopas laddas enkelt upp.

Den som påkallar skiljeförfarande ska också betala en startavgift och betalning av den är en förutsättning för att svaranden ska delges precis som under andra regler.

Om du har problem med din avtalspart och funderar på att påkalla skiljeförfarande – vänta inte för länge. Ett tidigt påkallande kan öka förutsättningarna att komma överens så att en process kan undvikas. Och många gånger är en förlikning att föredra eftersom parterna då själva bestämmer om hur ansvaret ska fördelas.

Om parterna trots detta inte kan komma överens så fortsätter processen enligt INIRES Skiljedomsregler och målet är då att parterna ska få en effektiv och rättssäker process samt en dom av hög kvalitet.