Våra tjänster

INIRES erbjuder företag:

  • administrerat skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler
  • samarbetsplattformen ELINOR på licens i andra förfaranden

Vi har en attraktiv prismodell med en fast startavgift som täcker tiden fram till det förberedande mötet och en serviceavgift för tiden därefter. Om en del av målet ska beredas av INIRES tillkommer en beredningsavgift. Skiljedomarna får betalt per timme enligt en modell som ger parterna kontroll över kostnaderna.

Vårt mål är att ge alla som deltar i ett INIRES-mål en positiv upplevelse. Varje skiljeförfarande ska vara effektivt och rättssäkert och alla domar ska vara pedagogiskt skriven och grundad på gällande rätt. Allra bäst är det förstås om parterna kan träffa en förlikning redan på det förberedande mötet.

Därutöver vill INIRES med sitt fokus på digitalisering, effektivitet och rättssäkerhet bidra till utvecklingen inom skiljeförfarande. Vi vill öka företags kunskap om vad skiljeförfarande innebär och hur de kan ta tillvara sina rättigheter. Som ett led i detta publicerar INIRES anonymiserade utdrag ur domar och beslut. I enskilda mål arbetar INIRES för att parterna ska kunna fatta informerade beslut och att skiljedomarna ska arbeta effektivt och kvalitetsmedvetet.

Vi är öppna för synpunkter och ser framemot att höra vad ni tycker om INIRES erbjudande.