ELINOR på licens

ELINOR är vårt webbaserade ärendehanteringssystem.

Om du planerar att påkalla ett skiljeförfarande eller deltar i ett skiljeförfarande ad hoc eller enligt några andra regler än INIRES Skiljedomsregler så kanske du inte har tillgång till något liknande. Vi erbjuder därför ELINORs tjänster till parter som inte har tillgång till digitala verktyg mot en licensavgift som löper månadsvis och betalas i förskott för tre månader i taget.

 

 

Om du vill använda ELINOR i ett förfarande loggar du in och registrerar målet på samma sätt som när du påkallar ett skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler. Vi hjälper gärna till att sätta upp processramarna och kan säkerställa att alla som deltar i förfarandet blir registrerade som användare.

Här kan du få en förhandstitt på systemet: Demonstrationsfilm av ELINOR